Henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Tämä viitearkkitehtuuri on tarkoitettu käytettäväksi ohjeena kunnan henkilöstöhallinnon toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisessä. Sen tavoitteena on henkilöstöhallinnon prosessien ja käsitteiden yhdenmukaisuus ja toteutusratkaisujen yhteentoimivuus. Viitearkkitehtuurissa on kuvattu, miten henkilöstöhallinnon yleistetyt toimintaprosessit, sidosryhmät, roolit, päätiedot ja tietojärjestelmäpalvelut toimivat kokonaisuutena. Viitearkkitehtuuri on toimittajaneutraali ja tuoteriippumaton yleistasoinen kuvaus henkilöstöhallinnon tavoitetilasta. Henkilöstöhallinnon toiminnan kehittäminen, tietojen hallinta ja tietojärjestelmät tulee toteuttaa viitearkkitehtuurin antamien puitteiden sisällä.

Resources

Additional Info

Collection Interoperability Tools
Maintainer Suomen kuntaliitto ry
Maintainer email
  1. tommi.karttaavi@kuntaliitto.fi
Links to additional information
  1. http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/tyk/kuntien-ka/
Last modified 15.06.2020
Show change log
Created on 05.04.2015

Give feedback

comments powered by Disqus