Marttilan kunnan ostolaskut 2022

Marttilan kunnan ostolaskut 2022

From the dataset abstract

Marttilan kunta julkaisee ostolaskutiedot vuosittain tilinpäätöksen valmistuttua vuoden 2021 tiedoista lukien. Ostolaskudata sisältää tavaroiden ja palveluiden, investointien, tarvike- ja kalustohankintojen sekä vuokrien ostolaskutiedot. Ostolaskudatasta on poistettu maksetut avustukset, lainat, eläkemaksut yms. ei-ostolaskuiksi määriteltävät maksut sekä liikesalaisuuksia tai henkilötietoja sisältävät ostolaskutiedot.

Aineisto on poimittu ostoreskontratiedoista rivitasolla, jolloin laskukohtainen yhteissumma saadaan laskemalla saman tositenumeron sisältävät rivit yhteen. Summat ovat arvonlisäverottomia.

Source: Marttilan kunnan ostolaskut 2022

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Size 462848
Temporal Coverage -
Data last updated 16 June 2023
Metadata last updated 5 October 2023
Created 16 June 2023
SHA256 b7448fa1a2533e16e961fdc4b0a312b5f6a044b54ac793988458528245b42917