Marttilan kunnan ostolaskut 2022

Marttilan kunnan ostolaskut 2022

Av datasmängdens sammandrag

Marttilan kunta julkaisee ostolaskutiedot vuosittain tilinpäätöksen valmistuttua vuoden 2021 tiedoista lukien. Ostolaskudata sisältää tavaroiden ja palveluiden, investointien, tarvike- ja kalustohankintojen sekä vuokrien ostolaskutiedot. Ostolaskudatasta on poistettu maksetut avustukset, lainat, eläkemaksut yms. ei-ostolaskuiksi määriteltävät maksut sekä liikesalaisuuksia tai henkilötietoja sisältävät ostolaskutiedot.

Aineisto on poimittu ostoreskontratiedoista rivitasolla, jolloin laskukohtainen yhteissumma saadaan laskemalla saman tositenumeron sisältävät rivit yhteen. Summat ovat arvonlisäverottomia.

Källa: Marttilan kunnan ostolaskut 2022

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format okänd
Filstorlek 462848
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 16 juni 2023
Metadata senast uppdaterad 5 oktober 2023
Skapad 16 juni 2023
SHA256 b7448fa1a2533e16e961fdc4b0a312b5f6a044b54ac793988458528245b42917