JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset

Suosituksessa on listattu kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset, jotka tuotetaan noudattaen erillisessä suosituksessa kuvattua kokonaisarkkitehtuurimenetelmää (JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen). Lisäksi tässä suosituksessa kuvataan peruskuvauksille asetetut sisällölliset vaatimukset. Suositus on luonteeltaan tekninen eritelmä.

Resources

Additional Info

Collection Interoperability Tools
Maintainer Valtiovarainministeriö
Maintainer email
  1. jhs-sihteeri@vm.fi
Links to additional information
  1. http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs198
Valid from 05.09.2017
Valid until 31.12.2022
Last modified 15.06.2020
Show change log
Created on 06.09.2017