Karttalehtijaot

Karttalehtijako on karttojen painatusta varten luotu ruutujärjestelmä, joka käsittää karttalehtitunnukset, karttojen mittakaavat ja karttalehtien koot. Karttalehtijakoa käytetään nykyään myös muissa tarkoituksissa. Sen mukaisesti voi ladata myös muita Maanmittauslaitoksen aineistoja kuin karttoja. Nykyisin käytössä on ETRS-TM35FIN-tasokoordinaattijärjestelmään perustuva TM35-karttalehtijako. Ennen vuotta 2007 käytössä oli KKJ-koordinaattijärjestelmän mukainen lehtijako.

TM35-karttalehtijako jakautuu seitsemään ruudukkokokoon pienimmän mittakaavan ollessa 1:200 000 ja suurimman 1:5000. Ruudukoiden jakautuminen tarkempiin ruudukoihin ja karttalehtien numeroinnin periaatteet on selostettu MML:n sivustolla: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/kartat/osta-kartta/nain-loydat-oikean-karttalehden. Ominaisuustietoina ruuduille annetaan karttalehtitunnus, ruudun pinta-ala, piiri sekä keskipisteen koordinaatit.

Karttalehtijako on saatavilla vektorimuodossa tiedostona ja rasterimuotoisena sopimuksellisen WMTS-palvelun kautta. Lisäksi se on katsottavissa Paikkatietoikkunassa.

Tuote on avointa aineistoa.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The National Land Survey of Finland
Maintainer email
  1. asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
Last modified 16.11.2023
Show change log
Created on 30.05.2007