Kasviplanktonrajapinta

Kasviplanktonrajapinta sisältää yleisöilmoituksia leväkukinnoista sekä ilmoitusten yhteydessä toimitetuista levänäytteistä mikroskopoimalla tehtyjä ns. valtalajihavaintoja.

Lisäksi rajapinnan kautta on saatavissa velvoitetarkkailujen ja vesiviranomaisten valtakunnallisten seurantojen kvantitatiivisissa kasviplanktontutkimuksissa käytettävien kasviplanktontaksonien nimet ja kokoluokat historiatietoineen. Näiden kvantitatiivisten tutkimusten tulokset ovat saatavissa SYKEn Avoin tieto -palvelun kasviplanktontietojärjestelmästä.

Tarkempi kuvaus kasviplanktontietojärjestelmästä löytyy metatietopalvelusta

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer Suomen ympäristökeskus (Syke)
Maintainer email
  1. paivi.korhonen@syke.fi
Links to additional information
  1. http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat
Last modified 22.02.2021
Show change log
Created on 22.02.2016