Katu- ja yksityistieliittymät

Velho-järjestelmän Katu- ja yksityistieliittymät -kohdeluokka kuuluu Tiekohderekisterin Kohdepisteet ja -välit -tietokokonaisuuden alle. Katu- ja yksityistieliittymät -kohdeluokan tiedot ovat sijainneet Tierekisterissä TL 251 Katu- ja yksityistieliittymät -tietolajin alla. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus suhteessa Tierekisterin tietolajiin löytyy täältä https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Huom! Velhossa Katu- ja yksityistieliittymät -kohdeluokka ei sisällä liittymälupia, jotka ovat Velhossa oma kohdeluokkansa "Katu- ja yksityistieliittymäluvat".

Päällyste:
1 = Kesto
2 = Kevyt
3 = Soratien pintaus (SOP)
4 = Sora

Päällysteen ulottuminen (m) liittymän suuntaan: 0 = Ei päällystettyä lippaa
1-8 = Lipan pituus 1 - 8 metriä
9 = Päällystettä 9 metriä tai enemmän

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The Finnish Transport Infrastructure Agency
Maintainer email
  1. paikkatieto@vayla.fi
Last modified 07.09.2023
Show change log
Created on 10.11.2021