Keskialueet

Velho-järjestelmän Keskialueet-kohdeluokka kuuluu Sijaintipalvelun Tiealueen poikkileikkaukset -tietokokonaisuuden alle. Keskialueet-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 138 Tien keskialue. Keskialueella tarkoitetaan kaksiajorataisen tien sisäpientareiden välistä aluetta. Jos niitä ei ole, keskialue on tiemerkintöjen välinen alue, joka erottaa vastakkaisiin suuntiin kulkevat liikennevirrat toisistaan. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vayla.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The Finnish Transport Infrastructure Agency
Maintainer email
  1. paikkatieto@vayla.fi
Last modified 28.11.2022
Show change log
Created on 25.10.2021

Give feedback

comments powered by Disqus