Kiinteistöjen palvelupyyntöjen yhtenäistäminen ja transaktioiden integraatio

Raportti: kiinteistöjen palvelupyyntöjen yhtenäistäminen ja transaktioiden integraatio

From the dataset abstract

Pilottihankkeen toteuttajana toimii Lassila & Tikanojan, ServiceFow:n ja CGI:n konsortio. Osapuolet näkevät tässä hankkeessa mahdollisuuden pilotoida konseptia yleisestä työpyyntöjen välitysalustasta joka voisi tuoda tehokkuus- ja kustannussäästöä kiinteistöhuoltoalalle. Pilottihanke on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa konsortio kokoaa Kiinteistöhuollon toimialan ekosysteemistä Round Tablen, jonka teemana on ”Kiinteistöalan Huoltopyyntöjen Välittäminen Palveluna”. Round Tablen tarkoitus on validoida hankkeen aikeet ja tulokset laajemmin muiden toimijoiden kanssa. Round Tablen sisältöä on kuvattu tarkemmin erillisessä esityksessä.

Source: Kiinteistöjen palvelupyyntöjen yhtenäistäminen ja transaktioiden integraatio

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format PDF
Size 1121960
clean
Temporal Coverage -
Data last updated 29 November 2019
Metadata last updated 29 November 2019
Created 29 November 2019
SHA256 c4f8613dfd23842c190a31011b193dd5c8557928089a98e0e9d422ad8b76e715