Lempäälän rakennuskiellot

Lempäälän rakennuskiellot sisältää tiedot Lempäälän kunnan voimassaolevista yleis- ja asemakaavan laatimista varten määrätyistä rakennuskielloista ja toimenpiderajoituksista. Aineisto perustuu Lempälään kunnan tekemiin päätöksiin rakennuskielloista ja toimenpiderajoituksista.

Aineistossa on esitetty rakennuskieltojen ja toimenpiderajoitusten sijainti aluemaisena sekä näiden ominaisuustietoja. Aineistoa ylläpidetään jatkuvasti.

Resources

This dataset has no data. Ask the dataset's maintainer to add data.

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Maintainer email
  1. paikkatieto@lempaala.fi
Last modified 15.05.2023
Show change log
Created on 14.12.2017