Leveysrajoitukset

Velho-järjestelmän Leveysrajoitukset-kohdeluokka kuuluu Päätösrekisterin Rajoitukset ja päätökset -tietokokonaisuuden alle. Leveysrajoitukset-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 264 Leveysrajoitus. ELY-keskusten ilmoitusmenettelyllä määräämät leveysrajoitukset. Kattaa suurten erikoiskuljetusten tavoiteverkkoon kuuluvat maantieosuudet, ramppien katuosuudet sekä silta-aukoista ne leveysrajoitukset, joiden kohdalla vapaa leveys on alle 10,5 metriä. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vayla.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The Finnish Transport Infrastructure Agency
Maintainer email
  1. paikkatieto@vayla.fi
Last modified 28.11.2022
Show change log
Created on 25.10.2021

Give feedback

comments powered by Disqus