Liittymäkiellot

Velho-järjestelmän Liittymäkiellot-kohdeluokka kuuluu Päätösrekisterin Rajoitukset ja päätökset-tietokokonaisuuden alle. Liittymäkiellot -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Aineisto sisältää maantieverkolle määrätyt liittymäkiellot. Maantielle voidaan määrätä tiesuunnitelman tai yksityisteiden liittymä- ja järjestelysuunnitelmien hyväksymis- tai vahvistamispäätösten mukaisesti liittymäkielto, mikäli liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden edistäminen sitä edellyttää. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The Finnish Transport Infrastructure Agency
Maintainer email
  1. paikkatieto@vayla.fi
Last modified 07.09.2023
Show change log
Created on 25.10.2021