Business Support Material 1997-2013

Miten aineisto on koottu?

MOT:n määritelmä yritystuista on peräisin TEM:n omasta Yritystukiselvityksestä (7/2012). Aineistoon on yhdistetty ne TEM:n, Tekesin, Liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston, Energiamarkkinaviraston ja Maan- ja metsätalousministeriön suorat yritystuet, jotka lain mukaan ovat julkisia.

Tietokannasta on olemassa myös päivitetty versio MOT yritystuet 2010-2016.

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/mot-yritystukiaineisto-2010-2016

Mitä Yleisradion MOT:n yritystukiaineisto sisältää?

Aineistoon on koottu yhteen tiedot eri yritystukien maksatuksista useiden vuosien ajalta. Aineisto sisältää tiedot yli 7,5 miljardin euron arvoisten suorien yritystukien kohdentumisesta.

Julkaisimme tiedot vuoden 2011 ja sitä aiemmin maksetuista tuista syksyllä 2012, sen jälkeen aineistoa on päivitetty vuosittain. Summat kuvaavat rahaa, joka on todellisuudessa siirtynyt yritysten tileille.

Huomaa, että eri tukimuotojen aikasarjat ovat hiukan eri mittaisia. Vuodesta 2008 alkaen mukana ovat kaikki tärkeimmät tuet, joten vertailu antaa luotettavan kuvan tukien kehityksestä.

Tarkempi erittely eri tukimuodoista ja aikasarjojen pituuksista sekä muuta lisätietoja ja ohjeita liitteenä.

Resources (3)

Additional Info

Field Value
Tags
Collection type Open data
High value dataset category
Maintainer Janne Ranta & Kirsi Skön
Maintainer email Janne Ranta & Kirsi Skön
Maintainer website
Owner
Content type
Geographical coverage
Links to additional information
  1. http://yle.fi/aihe/mot
Source
Author kirsiskon
Author email kirsiskon
Update frequency
Valid from
Valid till
comments powered by Disqus
Open Data
Yleisradio
Feedback
Resource Quality
Metadata Quality

MOT:n yritystukiaineisto 1997-2013

Followers
1
Last 30 days, updated daily
Downloads during year 2018: 209
All time visits: 5034
All time downloads: 996
Last Modified: 26.06.2018
Created: 21.11.2014

Show change log >