Nimistö


Nimistön GML-tiedostotuotteet koostuvat paikannimituotteista ja karttanimituotteista.

Paikannimituotteet sisältävät tiedot noin 800 000 nimetystä paikasta ja niiden erikielisistä nimistä. Paikan tietoja ovat muun muassa paikan tyyppi, tasosijainti ja korkeus merenpinnasta, ja nimen tietoja ovat muun muassa sen Kotimaisten kielten keskuksessa tarkistettu kirjoituasu sekä kieli (suomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame). Paikannimituotteissa jokainen paikka ja sen nimi tai nimet ovat vain kertaalleen.

Karttanimituotteet sisältävät Maanmittauslaitoksen yhdeksään vakiokarttatuotteeseen valitut paikannimet ja niiden kartografisen esittämisen tiedot. Tietoja ovat nimen sijoittelutiedot, kuten karttatekstin vasemman alanurkan koordinaatit, tekstin suuntaus ja taivutus, sekä typografiset tiedot, kuten tekstin kirjasinlaji, -koko ja -väri. Paikan, esimerkiksi joen, nimi voi esiintyä karttanimenä useampaan kertaan samassa karttatuotteessa.

Nimistön tiedostotuotteet ovat GML-tiedostoja, joiden sisältö vastaa Nimistön kyselypalvelun (WFS) rajapintatuotteita. Yhdessä tiedostossa on aina koko maan aineisto. Paikannimituotteita on kaksi (Paikat ja Paikannimet) ja karttanimituotteita yhdeksän, yksi kutakin karttatuotetta (karttamittakaavaa) kohti.

Nimistötuotteet ovat ladattavissa Maanmittauslaitoksen Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta/.

Resources (2)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  Collection type Open data
  International benchmarks
  State Active
  Dataset maintainer Maanmittauslaitos
  Maintainer email asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
  Maintainer website

  Applications (1)

  • nimisampo-nimistontutkijan-tyopoyta

   NameSampo - A Workbench for Toponomastic Research

   []

   One of the Institute for the Languages of Finland's archives, the Names Archive contains valuable information for onomasticians and linguists, as well as for archaeologists, historians, folklorists, and natural scientists. The corpora of place names in the Names Archive was converted into a...
  comments powered by Disqus