Päällysrakenteen lujitteet

Velho-järjestelmän Päällysrakenteen lujitteet -kohdeluokka kuuluu Rakennerekisterin Päällysrakennekerrokset -tietokokonaisuuden alle. Päällysrakenteen lujitteet -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Päällysrakenteen lujitteet ovat sitomattomiin tai sidottuihin rakennekerroksiin asennettavia teräsverkkoja tms. materiaaleja, joiden tarkoitus on ensisijaisesti estää routanousun aiheuttamien päällysteen pituus- ja poikkihalkeamisten syntyminen ja toissijaisesti lisätä tierakenteen kantavuutta, jolloin päällysteen verkkohalkeilu ja urautuminen vähenevät. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vayla.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The Finnish Transport Infrastructure Agency
Maintainer email
  1. paikkatieto@vayla.fi
Last modified 16.12.2022
Show change log
Created on 25.10.2021

Give feedback

comments powered by Disqus