Pääväylät

Velho-järjestelmän Pääväylät-kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kansalliset luokitukset -tietokokonaisuuden alle. Pääväylät-kohdeluokan tiedot ovat sijainneet Tierekisterissä TL 340 Maanteiden pääväylät -tietolajin alla. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus suhteessa Tierekisterin tietolajiin löytyy täältä https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tierekisterin tieto: "Tierekisteriin on viety keskitetysti Liikenne- ja viestintäministeriön antaman asetuksen mukaiset maanteiden pääväylät, jotka ovat luokiteltu palvelutasoluokkiin I ja II niiden liikenteellisen merkityksen perusteella."

Ominaisuustieto: Pääväylän palvelutasoluokka 1= Palvelutasoluokka I 2= Palvelutasoluokka II

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The Finnish Transport Infrastructure Agency
Maintainer email
  1. paikkatieto@vayla.fi
Last modified 07.09.2023
Show change log
Created on 25.10.2021