Satelliittikuvamosaiikki (Image2012)

Suomen IMAGE2012 satelliittikuvamosaiikki on tuotettu Sykessä EU:n Copernicus Gioland-hankkeessa. Se koostuu pääosin IRS, LISS ja RapidEye kesän ja kevään satelliittikuvista. Mosaiikin pikselikoko on 20 m. Aineistossa vesialueet ja puuttuvan tiedon alueet erottuvat lähes mustina, sulkeutuneet havumetsät tumman vihreinä, lehtimetsät ja kasvipeitteiset peltomaat kirkkaan vihreinä ja niukkakasvipeitteiset alueet punaisen eri sävyinä. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote.

Kuvausajankohta 04/2011 - 09/2013

Käyttötarkoitus: Taustakarttana ja kuvatulkintaan.

Lisätietoja: http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Maankaytto_ja_maanpeiteaineistojen_tuottaminen_CORINE_Land_Cover_2012_hankkeessa/Maankaytto_ja_maanpeiteaineistojen_tuott%289085%29 https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/image2012_image_ID.xlsx


Finland's IMAGE2012 satellite image mosaic 20 m has been produced at Syke in the EU's Copernicus Gioland project. The material consists of IRS, LISS and RapidEye satellite images taken during the spring and summer. The images were processed with cloud masking and atmospheric correction, after which the images have been tiled into a single mosaic. The pixel size is 20 m. In the data, water areas and areas of missing information show in black, closed coniferous forests in dark green, deciduous forests and vegetated arable lands in bright green, and sparsely vegetated areas in different shades of red.

Acquisition dates 04/2011 - 09/2013

Usage as a background map and for image interpretation.

This Syke’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0). INSPIRE compatible dataset has been published.

CLC2012-aineiston tuottamisen yhteydessä tehty IMAGE2012 satelliittikuvamosaiikki koostuu seuraavista kuvista: IRS LISS (64 kuvaa ajalta toukokuu 2012 - elokuu 2013), RapidEye (150 päivämosaiikkia ajalta huhtikuu 2011 - syyskuu 2013) , Spot-5 (58 kuvaa ajalta toukokuu 2011 - syyskuu 2013) ja Spot-6 (huhtikuu 2013 - syyskuu 2013). Kuvat on saatu toimittajilta orto-oikaistuna Euroopan avaruusjärjestön välityksellä. Kuvien pilvitulkinta on suoritettu puoliautomaattisesti, eli * mikäli kuvien mukana ei ole tullut pilvimaskia, pilvet on tulkittu etsimällä kuvilta kirkkaat kohteet, * pilvimaskia on laajennettu symmetrisesti jotta maski peittää myös pilviharsot sekä epäsymmetrisesti jotta peitetään myös pilvien varjot, ja * lopuksi pilvet ja näiden varjot poistetaan kuvilta. Mosaikointia varten kuville on tehty radiometrinen normalisointi sovittamalla kuvien kanavien histogrammit IMAGE2000-mosaiikin vastaavan alueen kanavien histogrammeihin. Tässä työvaiheessa on käytetty heijastusominaisuuksiltaan stabiileja alueita kuten metsiä ja rakennettuja alueita. Mosaikointia varten kuvat on valittu painottaen suurta aluetta ja keskikesän kuvanottohetkeä. Mosaiikin pikselikoko on 20 metriä ja kanavat vihreä, punainen ja lähi-infra. Mosaiikista on olemassa lähdekuvan kertova aineisto Image2012_src ja siihen liittyvä selitetiedosto image2012_image_ID.xlsx. Paikkatietojen latauspalvelu Oivassa kuva on pilkottuna osiin tiedostokoon hallitsemiseksi.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Suomen ympäristökeskus (Syke)
Maintainer email
  1. gistuki@syke.fi
Maintainer website https://www.syke.fi
Valid from 01.04.2011
Last modified 16.02.2024
Show change log
Created on 15.02.2024