Sorateiden kelirikko

Kelirikkoinventointi tuottaa vuosittaisen poikkileikkauksen kelirikkotilanteesta valtion sorateillä manuaalisella visuaaliseen havaintoon perustuvalla inventoinnilla. Tiedoista saadaan runko- ja pintakelirikon vakavuusaste (1-4 asteikolla) tiesoitteeseen sidottuna metrin tarkkuudella. Kertoo soratien kunnosta tien rungon vaurioitumisesta kerättävän tiedon pohjalta, käytetään apuna sorateiden ohjelmoinnissa ja kuntotilan seurannassa.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The Finnish Transport Infrastructure Agency
Maintainer email
  1. paikkatieto@vayla.fi
Last modified 21.12.2023
Show change log
Created on 25.10.2021