Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt

Aineistossa on vuoden viimeisenä päivänä ammattihenkilöiden keskusrekisterissä voimassa olevien ammattioikeuksien lukumäärät ikäryhmällä (alle 65-vuotiaat ja 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat). Rekisteröidyllä voi olla rinnakkaisia ammattioikeuksia voimassa. Ammattihenkilöiden keskusrekisteri ja tilastolukumäärät eivät sisällä työssäolotietoja.

Valviran sivuilla on lisätietoja https://valvira.fi/sosiaali-ja-terveydenhuolto/ammattioikeudet

Aineistot päivitetään vuosittain.

Rekisterereissä käytettävät koodistot julkaistaan sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisella koodistopalvelimella https://koodistopalvelu.kanta.fi/

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
Maintainer email
  1. terhikki@valvira.fi
Links to additional information
  1. https://valvira.fi/sosiaali-ja-terveydenhuolto/ammattioikeudet
  2. https://valvira.fi/avoin-data
  3. https://www.valvira.fi/
  4. https://valvira.fi/sv/social-och-halsovard/yrkesrattigheter
  5. https://valvira.fi/sv/oppna-data
  6. https://valvira.fi/sv/framsida
Update frequency
Last modified 24.01.2024
Show change log
Created on 06.04.2021