Sotkamon suunnittelutarvealueet

Sotkamon kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty 26.10.2015 ja se on tullut voimaan 4.1.2016. Suunnittelutarvealueita ovat suoraan lain nojalla sellaiset alueet, joiden käyttöön liittyen on tarvetta ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten esim. erilaisiin kunnallisteknisiin töihin.

Suunnittelutarvealueita ylläpidetään MapInfo-formaatissa, taustakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa.

Aineisto päivitetään muutaman vuoden välein, jos alueet muuttuvat.

Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK28.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Maintainer email
  1. kirjaamo@sotkamo.fi
Last modified 15.05.2023
Show change log
Created on 27.03.2007