Spontaanin palautteen kansalliset määritykset

Sisältö - Käyttäjät ja päätoiminnallisuudet - Kuvaukset pa...

Sisältö - Käyttäjät ja päätoiminnallisuudet - Kuvaukset palautteen antamisesta, kirjaamisesta, luokittelusta, käsittelystä sekä analysoinnista - Kuvaus toiminnan kehittämisestä ja siihen liittyvistä kehittämistoimista - Palautteen arkistointi - Toiminnalliset vaatimukset - Ylläpito ja sisällönhallinta - Ei-toiminnalliset vaatimukset - Huomioitavat suositukset ja standardit - Tekniset vaatimukset

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Temporal Coverage 01.01.2017 - 31.12.2017
Data last updated 1 February 2016
Metadata last updated 1 February 2016
Created 1 February 2016
SHA256 -