Suojatiet

Velho-järjestelmän Suojatiet-kohdeluokka kuuluu Tiekohderekisterin Kohdepisteet ja -välit -tietokokonaisuuden alle. Suojatiet-kohdeluokan tiedot ovat sijainneet Tierekisterissä TL 310 Suojatiet-tietolajin alla. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus suhteessa Tierekisterin tietolajiin löytyy täältä https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Tierekisterin tieto TL 310:lle: "Suojatiet kirjataan tälle tietolajille joko maastoinventointien tai tiesuunnitelmien perusteella. Suojatiet kirjataan aina maantien osoitteelle, ei käpy-väylän osoitteelle."

Ominaisuustiedot:

Tyyppi: 0 = Liikennemerkki 1 = Upotettu kestomassamerkintä 2 = Valumassamerkintä pinnassa
3 = Spraymassamerkintä pinnassa 4 = Maalimerkintä 5 = Kiveys, laatoitus tai muu materiaali 9 = Ei tiedossa

Ennakkovaroitus: kyllä/ei Keskikoroke: kyllä/ei Pysäytysviiva: kyllä/ei Korotettu: kyllä/ei

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The Finnish Transport Infrastructure Agency
Maintainer email
  1. paikkatieto@vayla.fi
Last modified 30.01.2024
Show change log
Created on 10.11.2021