Taipalsaaren yleiskaavaindeksi

Yleiskaavaindeksi sisältää lainvoiman saaneiden hyväksyttyjen yleis- ja osayleiskaavojen aluerajat. Aineisto sisältää linkin pdf:än, jossa on kaavakartta ja -määräykset.

Lisätietoja Taipalsaaren yleiskaavoituksesta: https://www.taipalsaari.fi/fi/Palvelut/Asuminen-ja-rakentaminen/Kaavoitus-ja-maankaytto/Yleiskaavat

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Maintainer email
  1. kirjaamo@taipalsaari.fi
Last modified 15.05.2023
Show change log
Created on 01.01.2015