Tampereen vireillä olevien yleiskaavojen varanto

Karttatasolla (eli näkymässä) näytetään ”Tampereen vireille tulleiden ja hyväksyttyjen yleiskaavojen kaavavaranto”-tietokannasta ne kohteet, joissa yleiskaava on vireillä ja joille arvioidaan yleiskaavassa syntyvän kaavavarantoa. Kohde poistuu karttatasolta jos sen yleiskaavoitus keskeytetään tai perutaan, tai kun yleiskaava hyväksytään. Vireillä olevien kohteiden arvioitu varanto ei merkitse luovutettavissa olevaa tai välittömästi rakennettavissa olevaa varantoa.

Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Karttataso (näkymä) päivittyy tasatunnein.

Tietokannan geometria on alue.

Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Saatavissa WMS-/WFS-palveluna.

Kuvaus aineiston attribuuteista on luettavissa ylämetatietodokumentista "Tampereen vireille tulleiden ja hyväksyttyjen yleiskaavojen kaavavaranto".

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer City of Tampere
Maintainer email
  1. tampereenpalvelupiste@tampere.fi
Last modified 15.05.2023
Show change log
Created on 25.11.2015