Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen keskeiset tietovarannot


Kohdealueen keskeisten tietovarantojen arkkitehtuuriprojektin tavoitteena oli tunnistaa ja kuvata kohdealueen keskeisimmät tiedot ja tietovarannot sekä luoda tiedon saatavuutta ja liikkuvuutta edesauttava tavoitetilan kuvaus sekä kehityssuunnitelma. Arkkitehtuurityön tavoitteet olivat seuraavat: a) Määritellä kohdealueen keskeiset tiedot. b) Määritellä kohdealueen keskeiset tietovarannot. c) Luoda jäsennetyt kokonaiskuvaukset edellä mainittujen kokonaisuuksien hahmottamiseksi. d) Kerätä ja koota organisaatioiden ja osa-alueiden keskeisten tietojen hallintaan ja jakamiseen liittyvät kehittämistarpeet sekä analysoida kohdealueen kokonaisuuden kehittämistarpeita

Resources (1)

Additional Info

Maintainer email
 1. jukka.lahesmaa@stm.fi
Maintainer website
Links to additional information
  Geographical coverage
  Update frequency
  Valid from
  Valid until
  Last modified 15.06.2020
  Show change log
  Created on 28.10.2015
  comments powered by Disqus