Turun ja Kaarinan maastokartta

Maastokartalla kuvattavia kohteita ovat kiinteistöt, rakennukset ja rakenteet, liikenneväylät, erilaiset maa- ja vesialueet, korkeustiedot ja nimistö. Aineisto on luotu rasteroimalla vektoriaineistot. Värillinen ja mustavalkoinen aineisto erillisinä tasoinaan. Alueellinen kattavuus: Turku ja Kaarina.

Julkaistut tasot:

  • Maastokartta (värillinen)
  • Maastokartta mv (mustavalkoinen)
  • Maastokartta KTJ (värillinen sisältäen kiinteistörajat ja osoitenumerot)

Lisätiedot:

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer Turku
Maintainer email
  1. avoindata@turku.fi
  2. paikkatieto@turku.fi
Maintainer website https://data.turku.fi
Geographical coverage
Update frequency
Last modified 18.11.2022
Show change log
Created on 24.02.2022