Turun kaupungin asemakaavan erityisalueet

  • Collection: Open Data
  • Maintainer: turku

Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle.

Sisältö:

Asemakaavayhdistelmän kohteet kohdetyypeittäin. Kunnan tai muun julkisyhteisön toteutettavaksi tarkoitettu erityisalue on MRL 83 §:n mukainen yleinen alue.

Julkaistu taso:

  • akaava:Erityisalue (KuntaGML)

Lisätiedot:

Resources (1)

Additional Info

Maintainer email
  1. avoindata@turku.fi
  2. paikkatieto@turku.fi
Maintainer website https://data.turku.fi
Links to additional information
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Last modified 10.11.2021
Show change log
Created on 10.11.2021

Give feedback

comments powered by Disqus