Turun kaupungin kantakartan toiminnansuunnittelualueet

  • Collection: Open Data
  • Maintainer: turku

Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille suunnitelmille, erilaisille yksityisille kartoille sekä opas- ja teemakartoille.

Sisältö:

Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Suunnittelualue.

Julkaistu taso:

  • kanta:Toiminnansuunnittelualue (KuntaGML)

Lisätiedot:

Resources (1)

Additional Info

Maintainer email
  1. avoindata@turku.fi
  2. paikkatieto@turku.fi
Maintainer website https://data.turku.fi
Links to additional information
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Last modified 10.11.2021
Show change log
Created on 23.09.2021

Give feedback

comments powered by Disqus