Turun kaupungin tietojärjestelmäluettelo

Aineisto sisältää luettelon Turun kaupungin tietojärjestelmistä.

Aineiston sarake-erotin on puolipiste, rivierotin on rivinvaihto (CRLF) ja merkistökoodaus on ISO-8859-15. Jos kenttä sisältää puolipisteitä tai rivinvaihtoja, sen ympärille on laitettu lainausmerkit.

KENTÄT

 • Tunniste
 • Nimi
 • Tuotenimi (millä nimellä järjestelmää myydään)
 • Koodin lisenssi
 • Koodin omistaja
 • Toimittaja
 • Omistaja (organisaatio)
 • Käyttäjät (organisaatiot)
 • Käyttötarkoitus
 • Tietosisältö
 • Henkilörekisteriseloste (kyllä/ei)
 • Tiedonohjaussuunnitelma (kyllä/ei)
 • Elinkaari (betassa/pilotissa/tuotannossa/loppumassa)

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer Turku
Maintainer email
 1. avoindata@turku.fi
Maintainer website data.turku.fi
Links to additional information
 1. https://rekisteri.turku.fi/Saabe_data/faces/jarjest.xhtml
Geographical coverage
Last modified 30.12.2020
Show change log
Created on 26.01.2016