VAHTI-ohje 2009/7 Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisestä

VAHTI-ohje 2009/7 Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisestä

From the dataset abstract

Valtioneuvosto on tänään valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 3 §:n 11 kohdan nojalla päättänyt valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisperiaatteista.

Periaatepäätöksellä ohjataan valtionhallintoa kehittämään tietoturvallisuutta tärkeänä osana johtamista, osaamista, riskienhallintaa sekä hallinnon kehittämistä ja toimintaa. Riittävä resursointi tietoturvallisuuden kehittämiseen ja ylläpitoon on välttämätön edellytys toiminnalle sekä sen tehostamiselle ja tuottavuuden parantamiselle. Periaatepäätöksellä ohjataan valtionhallinnon tietoturvallisuuden kokonaisuutta ja sen keskeisiä liittymäpintoja sidosryhmiin sekä vahvistetaan tietoturvayhteistyötä. Siinä päätetään kehittämisen periaatteista ja painopisteistä sekä linjataan keskeiset suuntaviivat jokaisen viranomaisen tietoturvatyölle.

Huom. periaatepäätös on julkaisussa ensin suomeksi ja sitten ruotsiksi. (06.09.2011)

Source: VAHTI-ohje 2009/7 Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisestä

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format HTML
Temporal Coverage 01.01.2017 - 31.12.2017
Data last updated 27 August 2014
Metadata last updated 27 August 2014
Created 27 August 2014
SHA256 -