Valkeakosken kaupungin ostolaskut vuodelta 2023 (tarkastamaton)

Valkeakosken ostolaskut vuodelta 2023

From the dataset abstract

Aineisto sisältää Valkeakosken kaupungin vuoden 2023 tilien 4300 – 4940 ostot eli tiliryhmiin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä muut toimintakulut kuuluvat ostot. Lisäksi aineisto sisältää avustukset yhteisöille. Aineistossa on mukana kaikki Valkeakosken kaupungin yksiköiden ostolaskutiedot, paitsi ei ostoja yksityishenkilöiltä. Tiedot ovat otettu laskuriveittäin suoraan kaupungin kirjanpitojärjestelmästä Raindance-ohjelmasta UDP-raportointiohjelman Ostolaskut -raportilla. Aineistossa ei ole mukana kaupungin sisäisiä eriä.

Aineisto on tarkastamaton ja osin puutteellinen palveluluokituksen osalta. Lopullinen aineisto on saatavana aikaisintaan kesäkuussa 2024.

Aineisto sisältää seuraavat tietokentät: vuosi, kuntanumero, kunnan nimi, kunnan Y-tunnus, kustannuspaikka, kustannuspaikan nimi, tositenumero, tositepäivämäärä, laskun päivämäärä, JHS-tili, JHS-tilin nimi, palveluluokka, palveluluokan nimi, toimittajan nimi, toimittajan Y-tunnus, toimittajan maa-tunnus, tiliöity summa (ALV 0%)

Source: Valkeakosken kaupungin ostolaskut vuodelta 2023 (tarkastamaton)

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Size 3578073
Temporal Coverage -
Data last updated 7 February 2024
Metadata last updated 7 February 2024
Created 7 February 2024
SHA256 3149c0631d35d6527e1e742c5844467a01453a2fb96e066518975354f345434a