Valtion hankintatoimen tavoitearkkitehtuuri

Valtion hankintatoimen tavoitetila kuvaa miten valtionhallinnon hankintatoimen toiminta, keskeiset käsitteet ja tiedot, sidosryhmät, roolit sekä tietojärjestelmäpalvelut muodostavat yhteentoimivan kokonaisuuden, jonka avulla hankintatoimea voidaan tehostaa ja hankintojen vaikuttavuutta parantaa. Keskeisiä valtion hankintatoimen kehittämisen ja uusiutumisen ajureita ovat mm.: valtionhallinnon strategiset tavoitteet, EU:n julkisiin hankintoihin kohdistuvan sääntelyn vahvistuminen, hankintatoimen säästötarpeet ja prosessien tehostamistarve ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet.

Resources

Additional Info

Collection Interoperability Tools
Maintainer Valtiovarainministeriö
Maintainer email
  1. anna-maija.marttila@vm.fi
Valid from 01.05.2016
Last modified 15.06.2020
Show change log
Created on 21.06.2016