Viherhoitoluokka

Velho-järjestelmän Viherhoitoluokka-kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kunnossapitoluokitukset-tietokokonaisuuden alle. Viherhoitoluokka-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 322 Viherhoitoluokka. Viherhoitoluokka kuvaa viheralueen yleisilmettä, käyttöä ja hoidon laatutasoa. Hoitotarve ja hoitomenetelmät eri hoitoluokissa vaihtelevat paljon päivittäisestä kerran kasvukaudessa tehtävän. Viherhoitoluokkien tarkempi kuvaus ja laatuvaatimukset löytyvät Väyläviraston julkaisusta ”18/2014 Viherrakentaminen ja – hoito tieympäristössä”. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The Finnish Transport Infrastructure Agency
Maintainer email
  1. paikkatieto@vayla.fi
Last modified 15.12.2023
Show change log
Created on 25.10.2021