Yleistetty asukastiheys

Yleistetty asukastiheys -aineisto on tuotettu laskemalla kullekin 250x250 m ruudulle asukasmäärän keskiarvo kaikkien yhden kilometrin säteellä sijaitsevien ruutujen asukasmääristä. Yleistetty asukasmäärä esitetään väestötiheytenä (asukasta hehtaarilla). Aineisto kattaa vuodet 1980, 1990, 2000 ja 2010.

Aineiston otsikko: Yleistetty asukastiheys 1980. Aineiston tekninen nimi: vaesto_1km_1980 Aineiston otsikko: Yleistetty asukastiheys 1990. Aineiston tekninen nimi: vaesto_1km_1990 Aineiston otsikko: Yleistetty asukastiheys 2000. Aineiston tekninen nimi: vaesto_1km_2000 Aineiston otsikko: Yleistetty asukastiheys 2010. Aineiston tekninen nimi: vaesto_1km_2010

Aineisto on katsottavissa Lounaistiedon karttapalvelusta https://karttapalvelu.lounaistieto.fi/

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Maintainer email
  1. sci@utu.fi
Last modified 11.06.2024
Show change log
Created on 09.11.2012