Ympäristötilinpidon avainluvut -tietokanta

Ympäristötilinpito on systemaattinen kuvaus ympäristön ja talouden välisestä suhteesta. Ympäristötilinpitoa voi käyttää tietolähteenä ympäristö- ja talouspolitiikassa, ympäristötutkimuksessa sekä ympäristön ja makrotaloudellisen kehityksen vertailussa. Sitä voi käyttää myös kestävän kehityksen indikaattorien lähteenä.

Resources (1)

Additional Info

Maintainer email
  1. info@tilastokeskus.fi
Maintainer website http://www.tilastokeskus.fi
Links to additional information
  1. https://www.stat.fi/tup/ymparistotilinpidon-teemasivut/index.html
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Last modified 29.01.2021
Show change log
Created on 29.01.2021

Give feedback

comments powered by Disqus