319 datasets found

Collection Type: Interoperability Tools

 • OWL, Web Ontology Language

  OWL is a Web Ontology language. (31.08.2011)
 • Esteettömyyssalkku

  Julkishallinnon yleistä standardisalkkua täydentävä esteettömyyden standardointisalkku. Määritykseen sisältyy sekä alan standardeja että niiden soveltamisohjeita.
 • Paikkatiedon viitearkkitehtuuri

  Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri on paikkatiedon kansallista yhteentoimivuutta ja yhteiskäyttöä edistävä tavoitetilakuvaus ja kehittämissuunnitelma. Se kuvaa paikkatiedon hallinnan, jalostamisen ja julkaisemisen toiminnalliset perusrakenteet ja määrittelee linjaukset paikkatietojen kansallisen yhteentoimivuuden ja yhteiskäyttöisyyden aikaan saamiseksi. Viitearkkitehtuurin...
  PPTXPDFXLSX
 • JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma

  Tällä suosituksella eli yhteisen rakenteen määrittelyllä edistetään uuden kuntalain kunnille luomaa velvoitetta (109 §) julkaista talousarvio- ja taloussuunnitelmatiedot yleisessä tietoverkossa sekä varmistetaan osaltaan tiedon julkaisu yhdenmukaisessa formaatissa tiedon jatkohyödyntämistä varten. Erityisesti yhdenmukaista tietojen esittämistä tarvitaan kuntatalousohjelman tietopohjaan ja...
 • Työsuojelun kokonaisarkkitehtuuri

  Työsuojelun kohdealue on osa terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuria, josta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Työsuojelun kohdealueen toimintaan ja tiedonhallintaan vaikuttavat sosiaali- ja terveysministeriön kokonaisarkkitehtuuri sekä työsuojelun laajan sisällön vuoksi useiden muiden eri toimijoiden arkkitehtuurit mm. aluehallintoviraston, muiden ministeriöiden ja...
 • Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista

  Kuutoskaupunkien laatima linjaus siitä, miten rajapintoja kannattaa kehittää kaupunkien välisenä yhteistyönä.
  PDF
 • Open API recommendations for cities

  These recommendations are intended as a general policy to be applied alongside the strategic policies, principles and guidelines that often guide ICT and service development in cities. From a technological and service-oriented standpoint, the significance of APis is, mostly due to accelerating digitalisation, increasing at such a pace that a need has emerged for a document that describes the...
  PDF
 • Ohjelmistokomponenttien lisenssien hallinnan nykytarpeet ja toimintaehdotukset

  Tämä selvitys kuvaa julkishallinnon avoimen lähdekoodin lisenssien hallinnan nykytilan, nykytilasta aiheutuvat riskit ja potentiaaliset esteet julkishallinnon tuottaman avoimen lähdekoodin jatkokäytölle. Lisäksi selvitys kuvaa lisenssien hallintaan käytettäviä menetelmiä, työkaluja ja palveluita, sekä suosittelee millaisia käytäntöjä julkishallinnon avoimen lähdekoodin projekteissa tulisi...
 • PRH-MML-VRK Yhteentoimivuuden selvitystyö

  Patentti- ja rekisterihallituksen, Maanmittauslaitoksen ja Väestörekisterikeskuksen välisenä yhteistyönä toteutettiin perustietovarantojen yhteentoimivuuden selvitystyö lokakuun 2016 ja tammikuun 2017 välisenä aikana. Selvityksessä tunnistettiin perustietovarantojen yhteentoimivuushaasteita sekä määritettiin yhteentoimivuutta parantavia konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Selvitystyössä...
  PDFXLSXPPT
 • Sähköisen arkistoinnin markkinaselvitys

  Tämä markkinaselvitys tehtiin valtiovarainministeriön toimeksiannosta tarkoituksenaan kerätä tietoa sähköisen arkistoinnin nykytilasta ja ennakoidusta tulevasta kehityksestä Suomen jul-kishallinnossa. Selvityksessä kerättyä tilannekuvaa analysoimalla on mahdollista saada tausta-tietoa asiakastarpeesta päätöksentekoon ja suunnitteluun mahdollista kansallista julkishallinnon sähköistä...
 • Tukes-avoindatajulkaisut tiedostokuvaus

  Tässä dokumentissa on kuvattu Tukes-avoindatajulkaisut tiedoston tietokentät sekä rakenne.
 • Ratsu Information System

  Ratsu Information System tracks goals of a multi-dimensional organization. It is planned and used in City of Kouvola for quarterly tracking of functional goals.
  PDFPNGZIPSQL
 • Sähköisen arkistointipalvelun tietoturvavaatimuksia

  Koko julkiselle hallinnolle (valtio ja kunnat) on suunniteltu yhteistä sähköistä arkistointipalvelua sekä määräajan että pysyvästi säilytettävälle aineistolle. Aineisto voi olla julkista tai STIV ja STIII -tasoista. Tässä raportissa selvitetään erityyppisten aineistojen tietoturvavaatimukset arkistoinnille ja hahmotella kustannus-tehokkaita ratkaisuvaihtoehtoja. Raportti on SAPA-työryhmän...
 • Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri

  HUOM! Arkkitehtuurikuvausta päivitetään parhaillaan, uusi versio julkaistaan touko-kesäkuun vaihteessa. Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri kuvaa valtioneuvoston asianhallinnan tavoitetilan 5-10 vuoden kuluttua. Tavoitetila on laadittu valtioneuvoston asianhallinnan esiselvityshankkeessa v. 2014 ja se on päivitetty kesäkuussa 2016. Kuvaus on laadittu...
  PDFZIP
 • JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

  Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus -suosituksessa kuvataan yhteiset määritelmät palveluista ja yhteydet yleisiin hierarkioihin. Luokituksen palvelut on kuvattu organisaatioriippumattomasti, eivätkä ne sisällä hierarkioita. Kunnat ja muut tietojen käyttäjät voivat itse luoda hierarkioita oman tarpeensa mukaisesti. Palveluluokitusta voidaan hyödyntää kaikissa kunnissa ja kuntayhtymissä, ja...
 • VM:n kokonaisarkkitehtuurikoulutusten materiaalit 2017

  VM:n kokonaisarkkitehtuurivalmennusten materiaalit 2017
 • SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, asianhallinta

  Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön ja asumisen sähköiset palvelut -hankeessa on tuotettu yhteentoimivuuden kuvauksia kuntien tekniselle ja ympäristötoimelle. Tästä kokonaisuudesta löytyy yhteentoimivuuden kuvaus (tietomalli) sähköisen asioinnin ja asiointipalveluiden/ asianhallintajärjestelmien väliseen tiedonsiirtoon. Kuvauksen avulla voidaan välittää mm. ympäristölupia,...
  XMLPDFXSD
 • Valtioneuvoston päätösasiakirjat, rakenteisten asiakirjojen kohdearkkitehtuuri

  Valtioneuvoston rakenteisten asiakirjojen käsittely Kohdearkkitehtuuri on laadittu v. 2017 Valtioneuvoston päätösasiakirjojen laadintavälineen hankintaa valmistelleessa esiselvitysprojektissa (VNK003:00/2017, VNK003:00/2017) esiselvitysraportin liitteeksi ja se kuvaa valtioneuvoston rakenteisten asiakirjojen käsittelyn tavoitetilan 2-4 vuoden kuluttua. Valtioneuvoston päätösasiakirjoilla...
  ZIP, PDF, XLSX
 • JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset

  Suosituksessa on listattu kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset, jotka tuotetaan noudattaen erillisessä suosituksessa kuvattua kokonaisarkkitehtuurimenetelmää (JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen). Lisäksi tässä suosituksessa kuvataan peruskuvauksille asetetut sisällölliset vaatimukset. Suositus on luonteeltaan tekninen eritelmä.
You can also access this registry using the API (see API Docs).