Filters

552 datasets found

  Aineisto sisältää Akaan kaupungin y-tunnukselliset ostolaskut. Aineistosta ilmenee mm. ostolaskun ajankohta-, tosite- ja tiliöintitiedot, palveluluokka sekä toimittajan nimi.

  Cities

  This dataset is associated with the dynamic report titled Financial aid for students: Number of recipients and financial aid paid out, which is part of the Kelasto statistical database.   The dataset contains data on...

  JSON
  CSV

  Harmonized Landsat satellite image mosaic timeseries The purpose of this data is to provide harmonized dataset of yearly satellite image mosaics based on Landsat imagery and starting from year 1984. Both yearly...

  Country

  Saaristoluokitus on tilastollinen ja paikkatietopohjainen alueluokitus, jossa Suomen alueet luokitellaan viiteen alueluokkaan. Saaristoluokituksen päätavoite on tunnistaa ja luokitella Suomen saaristoalueet ja...

  Country

  Helsingin kaupungin ajantasa-asemakaavakartta on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Karttaan liittyy erillisenä karttana asemakaavahakemistokartta, jossa on esitetty asemakaavojen...

  Country
  WMS
  WFS

  Various historical maps of Vantaa. For more information on the different maps, see the Descriptions of layers list. The material can be viewed on the city of Vantaa map service: You can find the levels in the map...

  Cities
  WMS

  My Espoo on the map resident survey was carried out in the fall of 2020. About 6,600 Espoo residents from different parts of the city responded to the survey. Respondents made approximately 70,000 entries and comments...

  Cities
  GPKG

  The property map contains the identifiers and boundaries of properties, parcels, rental areas and concession units on the map. The material can be viewed on the city of Vantaa map service: You can find the level in...

  Cities
  WFS
  WMS

  City map presentation produced from the MATTI system of Vantaa. It can be zoomed in and out of the entire map of Vantaa to a single plot map. The city map consists of several levels of detail. The most detailed level...

  Cities
  WMS

  Vantaa elevation model from 2008. The elevation model shows the height of the ground using shading and colouring. The colour scale and elevation figures can be found in the top right corner of the image. The material...

  Cities
  WMS

  The index map and regulations of the current status plans of the City of Vantaa. The material can be viewed on the city of Vantaa map service: You can find the level in the map service by searching for 'City plans...

  Cities
  WFS

  Responsibilities for street maintenance in Vantaa and functional classes of streets. Coordinate systems: Maintained in ETRS-GK25 (EPSG:3879) API address: WMS:...

  Cities
  WMS

  Constructability map commissioned by Geotekniikka for the Vantaa area for 2022. The constructability map shows constructability classes, special areas that are highly unsuitable for construction, such as riverbed...

  Cities
  WMS

  In the soil map, the soil is mapped to a depth of about one metre. The soil map does not provide information on soil layers deeper than this. The soil mapping was carried out at a scale of 1:2 000 or 1:10 000, so the...

  Cities
  WFS
  WMS

  City of Vantaa light traffic route centre lines, including not only pedestrian and cycle paths, but also fitness tracks and outdoor trails. The material can be viewed on the city of Vantaa map service: You can find...

  Cities
  WFS
  WMS

  Vantaa's control points on a map. The material can be viewed on the city of Vantaa map service: You can find the level in the map service by searching for 'Benchmarks', or by clicking here. API address: WMS:...

  Cities
  WFS
  WMS

  A soil investigation is an analysis of the properties of the soil in the construction area. The investigation results will be used to draw up a foundation plan or a statement on the type of foundation. Depending on...

  Cities
  WMS

  Aineisto sisältää tiedot Varsinais-Suomen hyvinvointialueen materiaalien ja palveluiden ostoista vuodelta 2023. Yksityishenkilöiltä tehdyt ostot on poistettu aineistosta.

  Public service
  XLSX

  Vahvistettu maakuntakaava kattaa Uudenmaan alueen ennen Itä-Uudenmaan kuntien liittymistä maakuntaan. Se sisältää kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet pitkälle...

  Region

  Uusimaa-kaava 2050 on nimi kaavakokonaisuudelle, joka sisältää Helsingin seudun, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavat. Kokonaisuus kattaa koko Uudenmaan 26 kunnan alueen lukuun ottamatta Östersundomin...

  Region
  WMS
  WFS