Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala

Description

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan tehtävänä on tuottaa hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille.

Additional Info

Regional coverage / Publisher type Cities