Number of downloads for resources

Discover selected organization's download and API request amounts on dataset level. Please note that this data only includes statistics of datasets that have been uploaded to the service.

Generated: April 19, 2024, 05:49 (UTC)

Options

Index of all organizations

Download: CSV JSON

Results

Most downloaded resources (18.03.2024 - 18.04.2024)

Resource Downloads (past month) Last accessed date Number of API requests (datastore_search, datastore_search_sql)
https://geoserver.lounaistieto.fi/geoserver/ham...
in Pirkanmaan maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa
0 0
https://geoserver.lounaistieto.fi/geoserver/ham...
in Pirkanmaan maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa
0 0
http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi
in Pirkanmaan maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa
0 0
https://geoserver.lounaistieto.fi/geoserver/ham...
in Pirkanmaan maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa
0 0
https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/sites/de...
in Pirkanmaan puuterminaalit -selvitysaineisto 2014
0 0
https://tieto.pirkanmaa.fi/geoserver/maankaytto...
in Pirkanmaan puuterminaalit -selvitysaineisto 2014
0 0
https://tieto.pirkanmaa.fi/geoserver/maankaytto...
in Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla –selvitysaineisto 2015
0 0
https://tieto.pirkanmaa.fi/geoserver/maankaytto...
in Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla –selvitysaineisto 2015
0 0
https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/sites/de...
in Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla –selvitysaineisto 2015
0 0
https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/sites/de...
in Pirkanmaan maaseudun kulttuurimaisemat 2016
0 0
https://tieto.pirkanmaa.fi/geoserver/maankaytto...
in Hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Pirkanmaalla 2014
0 0
https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/peltoalu...
in Hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Pirkanmaalla 2014
0 0
https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/
in Hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Pirkanmaalla 2014
0 0
https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/sites/de...
in Pirkanmaan arvokkaiden kallioalueiden nykytilan selvitys -aineisto 2015
0 0
https://tieto.pirkanmaa.fi/geoserver/maankaytto...
in Pirkanmaan arvokkaiden kallioalueiden nykytilan selvitys -aineisto 2015
0 0
https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/poski/ka...
in Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kiviaineksenoton kannalta tärkeät alueet POSKI-selvityksen tiedoilla 2017
0 15-04-2024 0
https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/sites/de...
in Historiallisten kylätonttien sijainti Pirkanmaan taajama-alueella 2014
0 0
https://tieto.pirkanmaa.fi/geoserver/maankaytto...
in Historiallisten kylätonttien sijainti Pirkanmaan taajama-alueella 2014
0 0
https://tieto.pirkanmaa.fi/geoserver/maankaytto...
in Historiallisten kylätonttien sijainti Pirkanmaan taajama-alueella 2014
0 0
https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/
in Historiallisten kylätonttien sijainti Pirkanmaan taajama-alueella 2014
0 0
https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/sites/de...
in Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 2013
0 0
https://tieto.pirkanmaa.fi/geoserver/maankaytto...
in Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 2013
0 0
https://tieto.pirkanmaa.fi/geoserver/maankaytto...
in Pirkanmaan ekologinen verkosto 2014
0 0
https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/sites/de...
in Pirkanmaan ekologinen verkosto 2014
0 0
https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/
in Pirkanmaan ekologinen verkosto 2014
0 0
https://tieto.pirkanmaa.fi/geoserver/maankaytto...
in Pirkanmaan ekosysteemipalvelut 2015
0 0
https://tieto.pirkanmaa.fi/geoserver/maankaytto...
in Pirkanmaan ekosysteemipalvelut 2015
0 0
https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/
in Pirkanmaan ekosysteemipalvelut 2015
0 0
https://tieto.pirkanmaa.fi/geoserver/maakuntaka...
in Pirkanmaan arvokkaat harjualueet inventoinnin tarkistus -aineisto 2014
0 0
https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/sites/de...
in Pirkanmaan arvokkaat harjualueet inventoinnin tarkistus -aineisto 2014
0 0
https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/sites/de...
in Pirkanmaan arvokkaat harjualueet inventoinnin tarkistus -aineisto 2014
0 26-03-2024 0
https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/sites/de...
in Pirkanmaan arvokkaat harjualueet inventoinnin tarkistus -aineisto 2014
0 0
https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/sites/de...
in Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016
0 17-04-2024 0
https://tieto.pirkanmaa.fi/geoserver/maankaytto...
in Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016
0 17-04-2024 0
https://tieto.pirkanmaa.fi/geoserver/maakuntaka...
in Pirkanmaan maakuntakaava 2040
0 11-04-2024 0
https://tieto.pirkanmaa.fi/geoserver/ows?servic...
in Pirkanmaan maakuntakaava 2040
0 27-03-2024 0
https://tieto.pirkanmaa.fi/kartat
in Pirkanmaan maakuntakaava 2040
0 27-03-2024 0
https://tieto.pirkanmaa.fi/geoserver/mkk2040/ow...
in Pirkanmaan maakuntakaava 2040
0 0
http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi
in Pirkanmaan maakuntakaava 2040
0 0
www.pirkanmaa.fi
in Pirkanmaan maakuntakaava 2040
0 0
http://83.145.193.210/geoserver/maankaytto/wms?...
in Pirkanmaan ekosysteemipalvelut 2015
0 0
http://83.145.193.210:80/geoserver/maankaytto/o...
in Pirkanmaan ekosysteemipalvelut 2015
0 0
http://www.pirkanmaa.fi/wp-content/uploads/pirk...
in Pirkanmaan ekosysteemipalvelut 2015
0 0
http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/
in Pirkanmaan ekosysteemipalvelut 2015
0 0