Tietoa avoimesta datasta

Osiosta löydät kattavasti sekä perustietoa avoimesta datasta että teknisempää sisältöä avoimen datan osaajille. 

  • Mitä on avoin data? -sivulta löydät tietoa avoimen datan määritelmästä, taustoista ja sen asemasta yhteiskunnassa.
  • Avoimen datan lisenssit -sivulla listataan suositellut avoimen datan käyttöluvat, eli lisenssit.
  • Avoin data liiketoiminnassa -sivulla kerrotaan, miten avointa dataa voi hyödyntää liiketoiminnassa, ja mitä hyötyjä sitä käyttämällä voidaan saavuttaa.
  • Avoin data ja omadata -sivulta voit lukea avoimen datan ja omadatan yhteneväisyyksistä, eroista ja käyttötarkoituksista.
  • Avoin data muualla -sivulle on listattu linkkejä muihin avoimen datan portaaleihin Suomessa ja ulkomailla.
  • Avoimen datan tekninen viitekehys -sivulla käsitellään avointa dataa teknisemmästä näkökulmasta sekä avoimeen dataan liittyviä malleja ja teknologioita.