Avrinningsområden på Åland WFS

I WFS-tjänsten finns följande kartlager: Teoretiska flöden Delavrinningsområden

Materialet har tagits fram för Ålands belastningsmodell och är indelat enligt Ålands kustvattenförekomster utgående från lantmäteriverkets 2 och 10 meters höjdmodell. De teoretiska flödena finns med som stöd för att kunna följa med delavrinningen på land. Materialet är enbart riktgivande.

API resources

Additional Info

Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
API maintainer Ålands landskapsregering
API maintainer email Ålands landskapsregering
Last modified 15.05.2023
Show change log
Created on 15.05.2023