Avrinningsområden på Åland WFS

I WFS-tjänsten finns följande kartlager: Teoretiska flöden Delavrinningsområden

Materialet har tagits fram för Ålands belastningsmodell och är indelat enligt Ålands kustvattenförekomster utgående från lantmäteriverkets 2 och 10 meters höjdmodell. De teoretiska flödena finns med som stöd för att kunna följa med delavrinningen på land. Materialet är enbart riktgivande.

Interfaces

Mer information

Original dataset Link to harvested dataset
Ansvarig Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
API maintainer Ålands landskapsregering
API maintainer email Ålands landskapsregering
Last modified 26.01.2023
Visa ändringslogg
Created on 10.11.2022

Give feedback

comments powered by Disqus