3D model of Espoo

Espoon 3D-kaupunkitietomalli kattaa kaikki CityGML-standardin sisältämät ja siinä kuvatut kohdetyypit lukuun ottamatta ns. taitorakenteisia siltoja ja tunneleita. Espoon 3D-kaupunkitietomalli on kattava ja yhteensopiva kaupunkimallistandardi OGC CityGML 2.0:n kanssa.

Lokakuussa 2018 julkaistu rajapinta-aineisto on beta-versio.

Lisätietoja: kartat.espoo.fi/3D

Resources (1)

Additional Info

Maintainer email
  1. paikkatieto@espoo.fi
Maintainer website https://kartat.espoo.fi/avoindata/
Links to additional information
  1. https://kartat.espoo.fi/3D/
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Last modified 16.09.2021
Show change log
Created on 17.10.2018

Give feedback

comments powered by Disqus