Fanimuistot talteen


”Fanimuistot talteen” -tutkimusaineisto kerättiin vuosina 2011–2012. Keruun toteuttivat Musiikkiarkisto ja tutkija Janne Poikolainen, joka käytti aineistoa omassa väitöskirjassaan "Musiikkifanius ja modernisoituva nuoruus" (2015).

Tarkoituksena oli koota erilaisten artistien, yhtyeiden, musiikkityylien ja tapahtumien ihailijoiden muistoja omasta faniudestaan. Keruu suunnattiin entisille ja nykyisille ihailijoille ilman ikä- tai aika- tai genrerajausta. Keruuseen vastattiin verkkolomakkeella tai sähköpostilla.

Verkossa julkaistusta aineistosta on poistettu kaikki suorat ja epäsuorat tunnistetiedot sekä mahdolliset kuvaliitteet. Laajempi aineisto, jossa on mukana vastaajan asuinpaikka ja koulutus sekä vanhempien ammatit, on tutkijoiden käytettävissä Musiikkiarkistossa.

Resources (1)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license

Creative Commons 4.0 Nimeä EiKaupallinen

Geographical coverage
Update frequency
Valid from 18.04.2016
Valid until
Links to additional information
  Collection type Open data
  International benchmarks
  State Active
  Dataset maintainer Juha Henriksson
  Maintainer email
  1. juha@musiikkiarkisto.fi
  Maintainer website
  comments powered by Disqus