Fanimuistot talteen

”Fanimuistot talteen” -tutkimusaineisto kerättiin vuosina 2011–2012. Keruun toteuttivat Musiikkiarkisto ja tutkija Janne Poikolainen, joka käytti aineistoa omassa väitöskirjassaan "Musiikkifanius ja modernisoituva nuoruus" (2015).

Tarkoituksena oli koota erilaisten artistien, yhtyeiden, musiikkityylien ja tapahtumien ihailijoiden muistoja omasta faniudestaan. Keruu suunnattiin entisille ja nykyisille ihailijoille ilman ikä- tai aika- tai genrerajausta. Keruuseen vastattiin verkkolomakkeella tai sähköpostilla.

Verkossa julkaistusta aineistosta on poistettu kaikki suorat ja epäsuorat tunnistetiedot sekä mahdolliset kuvaliitteet. Laajempi aineisto, jossa on mukana vastaajan asuinpaikka ja koulutus sekä vanhempien ammatit, on tutkijoiden käytettävissä Musiikkiarkistossa.

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
 1. juha@musiikkiarkisto.fi
Den ansvarigas webbplats
Länkar till mer information
  Geografisk täckning
  Uppdateringsfrekvens
  Giltig fr.o.m. 18.04.2016
  Giltig t.o.m.
  Last modified 16.06.2020
  Visa ändringslogg
  Created on 18.04.2016

  Give feedback

  comments powered by Disqus