Kelan maksaman perustoimeentulotuen menot ja palautukset

package.json

From the dataset abstract

Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Grundläggande utkomststöd som betalas av FPA i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller bruttoutgifterna för det grundläggande utkomststöd som FPA betalat ut och återbetalningarna på dagsnivå från och med 2017.

Uppgiften om region baserar sig på hushållsmedlemmarnas vistelsekommun och regionindelningen motsvarar situationen på betalningsdagen. Om hushållet har två vistelsekommuner fördelas stödet mellan dessa kommuner enligt vistelsetiden. Det stöd som finansieras helt av staten är separerat från det stöd som finansieras till hälften av kommunerna och till hälften av staten.

I beloppet av det utbetalda grundläggande utkomststödet ingår också den temporära epidemiersättning som i huvudsak betalades ut i oktober-december 2020. Den temporära epidemiersättningen var riktad till mottagare av grundläggande utkomststöd och finansierades i sin helhet av staten.

Source: Kelan maksaman perustoimeentulotuen menot ja palautukset

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format JSON
Size 32946
Temporal Coverage -
Data last updated 15 April 2024
Metadata last updated 15 April 2024
Created 4 October 2021
SHA256 ed2b68d18fb79d33a494afed4a1defa889ef480c95a1ac1dbeeae73dfa19d12e