Expenditure on basic social assistance paid out by Kela and payments returned

Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Grundläggande utkomststöd som betalas av FPA i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller bruttoutgifterna för det grundläggande utkomststöd som FPA betalat ut och återbetalningarna på dagsnivå från och med 2017.

Uppgiften om region baserar sig på hushållsmedlemmarnas vistelsekommun och regionindelningen motsvarar situationen på betalningsdagen. Om hushållet har två vistelsekommuner fördelas stödet mellan dessa kommuner enligt vistelsetiden. Det stöd som finansieras helt av staten är separerat från det stöd som finansieras till hälften av kommunerna och till hälften av staten.

I beloppet av det utbetalda grundläggande utkomststödet ingår också den temporära epidemiersättning som i huvudsak betalades ut i oktober-december 2020. Den temporära epidemiersättningen var riktad till mottagare av grundläggande utkomststöd och finansierades i sin helhet av staten.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer Kela (The Social Insurance Institution of Finland)
Maintainer email
  1. tilastot@kela.fi
Maintainer website https://tietotarjotin.fi/tilastodata/2242438/avoin-data
Links to additional information
  1. https://tietotarjotin.fi/tilastodata/852028/avoin-data-kelan-maksaman-perustoimeentulotuen-menot-ja-palautukset
Geographical coverage
Update frequency
Last modified 15.04.2024
Show change log
Created on 12.08.2021