Kelan maksaman perustoimeentulotuen menot ja palautukset


Kelan maksaman perustoimeentulotuen menot ja palautukset. Valtion kokonaan rahoittama tuki on erotettu kuntien ja valtion puoliksi rahoittamasta tuesta. Tilastointijakso määräytyy todellisen maksupäivän mukaan. Tiedot vuodesta 2017 alkaen.

Raportin aluetieto perustuu maksun saajakotitalouden jäsenten oleskelukuntaan. Jos kotitaloudella on kaksi oleskelukuntaa, maksettu tuki on jaettu kuntien välillä oleskeluajan mukaan.

Raportilla on vain Manner-Suomen kunnat, koska Ahvenanmaalla on oma laki toimeentulotuesta, eikä Kela käsittele tai maksa Ahvenanmaan toimeentulotukea.

Data-aineistot (2)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. tilastot@kela.fi
Ylläpitäjän verkkosivu
Lisätietoa verkossa
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Last modified 15.09.2021
Näytä muutoshistoria
Created on 12.08.2021
comments powered by Disqus