Asemakaavoituksen käsitteitä

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/526b93c7-623b-495c-9d6e-b7203fdb0269/resource/7ce8ebe3-26ea-4853-81f5-024c26f97210/download/hki_kaavoitussanasto_2017-11-29.pdf

Asemakaavoituksen käsitteitä sisältää tiedot 13 käsitteestä. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla ja suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset. Lisäksi käsitekokonaisuutta havainnollistetaan käsitejärjestelmäkaavion avulla.

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Last updated
August 20, 2018
Created
August 20, 2018
Format
PDF
License
License Not Specified
Update Frequency
None

Technical extra information

Name
Asemakaavoituksen käsitteitä
Size
137738
Coordinate system
clean
SHA256
09d160a403a02a94b9cbe801fdb21b5b03a3fa343ac25c748cffdb32ade907ef