Helsingin asemakaavat yhteisenä tietovarantona. KiraDigi-hankkeen loppuraportti.


Helsingin kaupungin toteuttamassa hankkeessa (6.6.2017 - 1.6.2018) kehitettiin digitaalista tietomallia, jonka avulla kaavatietoa on entistä helpompaa käsitellä.

Nykytilassa kaavatiedon louhiminen, jalostaminen ja siirtäminen eri kaavavaiheissa sisältää niin tiedostojen hallintaa kuin silmin tulkittavan tiedon siirtoa jatkokäyttöön. Jatkokäsittelyt ovat paitsi työläitä myös sisältävät virheiden tai virhetulkinnan mahdollisuuksia. Kehittämällä kaavatietoa voidaan varmistaa paremmin tiedon yhteentoimivuutta ja luetettavuutta reaaliaikaisesti riippumatta kaavaprosessin vaiheesta.

Hankkeen tarkoituksena on asemakaavojen tiedonhallinnan kehittäminen niin, että tieto palvelee mahdollisimman hyvin kaikkia maankäytön suunnittelun vaiheita ja parantaa tiedon yhteentoimivuutta niin käsitteiltään, rakenteiltaan, tekniseltä jakelumuodoltaan kuin revisioiden hallinnan kannalta. Tiedonhallinnan kehittämisellä pyritään saamaan maankäyttötiedon elinkaari hallituksi kaikkien osapuolien näkökulmasta ja mahdollistamaan laadukkaan ja luotettavan tiedon hyödyntäminen teknisesti nykyaikaisten avointen rajapintojen kautta läpi koko maankäytön suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon arvoketjun.

Lisätietoja hankkeesta: Tiina Mehtonen (tiina.mehtonen@hel.fi), Teija Soini (teija.soini@hel.fi)

Asemakaavan kantaluonti ja Fme-prosessit: https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus

Resources (11)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  1. https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus
  2. https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs
  3. https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms
  4. http://www.kiradigi.fi/kokeiluhankkeet/kokeiluhankkeet/helsingin-asemakaavan-digitalisointi.html
Collection type Interoperability tools
International benchmarks
Dataset maintainer Teija Soini
Maintainer email teija.soini@hel.fi
Maintainer website www.hel.fi
comments powered by Disqus